Zavolejte nám
465520662

Ceník oken

Zajisté Vás zajímá cena plastových oken, či vchodových dveří, navštivte aplikaci Ceník plastových oken sestavte svou představu o poptávce a nechte si spočítat, na kolik Vás plastová okna vyjdou.

Máte-li jakýkoli dotaz, vyplňte následující elektronický dotazník a my Vás kontaktujeme.

Plastové vchodové dveře – základní informace

Plastové dveře jsou uvedeny záměrně samostatně. Určitě patří neodmyslitelně ke kompletní nabídce plastových výplní stavebních otvorů, ale jsou na ně kladeny přece jen odlišnější požadavky než na plastová okna.

Základním požadavkem je nutná větší robustnost celkové dveřní konstrukce, použitých profilů včetně jejich výztuh, kování a ostatních prvků. Jejich detailní popis naleznete v jednotlivých kapitolách, které o vchodových dveřích pojednávají.

Další velmi zásadní rozdíl oproti oknům je nutnost využití obojího směru otvírání. Zatímco u oken je směr otvírání dán jednoznačně dovnitř místnosti, u dveří musí být zachována možnost volby otvírání buď dovnitř nebo ven. To nelze zajistit pouhým otočením základním profilů, ale vyžaduje dvě konstrukčně odlišná provedení dveřních křídel provedených tak, aby demontáž dveřní výplně pomocí zasklívacích lišt byla možná pouze z vnitřní strany dveří.

V naší nabídce najdete dveře otvíravé jak dovnitř, tak ven. Výběr směru otvírání podle místa zabudování dveří, jejich funkce a dispozičního rozmístění závisí jen na Vás.

Plastové dveře – profilový systém

Profilový systém je základní konstrukční prvek jak oken tak i dveří. Prvek, který také dveřím dává charakteristický tvar i rozměry. Pro jejich výrobu je použita dveřní část profilového systému HORIZONT PS® penta plus v pětikomorovém provedení, se stejnou stavební šířkou, stejným tvarem i základními rozměry. To dává možnost konstrukčně spojit okna se dveřmi při zachování stejného vzhledu obou prvků.

Robustnější konstrukce umožňuje osazení rámů a křídel dveří výztuhou s větší pevností, která zaručí hotovým dveřím požadovanou pevnost a tuhost. Na obrázcích je znázorněn řez dveřní sestavy HORIZONT PS® penta plus společně s popisem. Pětikomorová konstrukce opět zaručuje vynikající tepelně izolační vlastnosti. U dveří je celkový součinitel prostupu tepla UD = 1,20 W.m-2.K-1 při použití dveřní výplně, rámová sestava pak dosahuje hodnoty Uf = 1,24 W.m-2.K-1.

Při použití 40mm výplní nebo při skládaných výplních s trojsklem lze dosáhnout prostupu tepla celých dveří UD od 0,95 do 0,87 W.m-2.K-1.

U dveří je standardně použito hliníkového prahu s přerušeným tepelným mostem, který zaručuje požadovanou tuhost a výrazně omezuje prostup tepla v tomto kritickém bodě kompletních dveří. Profil prahu umožňuje montáž 3 cm pod úroveň konečné podlahy. V případě nutnosti montáže na čistou výšku podlahy lze použít práh v nízkém provedení, který se ukotví za pomocí vrutů do podlahy.